Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ VÀ BHXH TỈNH ĐẮK NÔNG:

Phối hợp bảo vệ quyền lợi người lao động