TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀ BỘ Y TẾ:

Phối hợp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe CNVCLĐ

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ký kết phối hợp triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe CNVCLĐ. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ký kết phối hợp triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe CNVCLĐ. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ký kết phối hợp triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe CNVCLĐ. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top