Phó Tổng GĐ BHXHVN Nguyễn Đình Khương nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh (bên phải) thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương. Ảnh: Hùng Quang
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh (bên phải) thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương. Ảnh: Hùng Quang
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh (bên phải) thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương. Ảnh: Hùng Quang
Lên top