Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kiểm tra phòng dịch tại 3 công ty

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm hỏi việc làm, đời sống, công tác phòng dịch đối với công nhân Công ty TNHH Nikkiso. Ảnh Chân Phúc.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm hỏi việc làm, đời sống, công tác phòng dịch đối với công nhân Công ty TNHH Nikkiso. Ảnh Chân Phúc.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm hỏi việc làm, đời sống, công tác phòng dịch đối với công nhân Công ty TNHH Nikkiso. Ảnh Chân Phúc.
Lên top