Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao quà tới người có hoàn cảnh khó khăn

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao quà tới người có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hải Dương. Ảnh: Hải Minh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao quà tới người có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hải Dương. Ảnh: Hải Minh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao quà tới người có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hải Dương. Ảnh: Hải Minh
Lên top