Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp đại diện APLN

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp đại diện APLN (ảnh: Đ.N)
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp đại diện APLN (ảnh: Đ.N)
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp đại diện APLN (ảnh: Đ.N)
Lên top