Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý: Cần tiếp tục chăm lo CNVCLĐ theo hướng thiết thực, hiệu quả

Tỉnh ủy Trà Vinh tặng bức trướng cho Công đoàn tỉnh Trà Vinh tại Đại hội. Ảnh: Trần Tuấn
Tỉnh ủy Trà Vinh tặng bức trướng cho Công đoàn tỉnh Trà Vinh tại Đại hội. Ảnh: Trần Tuấn