Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng tiếp đoàn đại biểu CĐ GTVT Nhật Bản