Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng tiếp Chủ tịch CĐ Giao thông vận tải Nhật Bản