Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng dự khai trương Trung tâm hỗ trợ LĐ nhập cư ở Hàn Quốc