Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng tiếp Đoàn Cán bộ CĐ Mỹ