Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng khảo sát trường mầm non cho con công nhân

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Nguyễn Thị Thu Hồng (bên phải ảnh) thăm con công nhân tại nhà trẻ
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Nguyễn Thị Thu Hồng (bên phải ảnh) thăm con công nhân tại nhà trẻ