Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu kiêm giữ chức Uỷ viên HĐQL Quỹ BHXH VN

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.
Lên top