Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu: Cần đổi mới tư duy trong hoạt động công đoàn

9 tháng đầu năm 2018, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh Bình Định đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ảnh: N.T
9 tháng đầu năm 2018, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh Bình Định đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ảnh: N.T
9 tháng đầu năm 2018, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh Bình Định đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ảnh: N.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top