Quảng Bình:

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm NLĐ bị thiệt hại do mưa lũ

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Ngọ Duy Hiểu trao hỗ trợ cho trạm bảo vệ rừng Thác Voi. Ảnh: Lê Phi Long
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Ngọ Duy Hiểu trao hỗ trợ cho trạm bảo vệ rừng Thác Voi. Ảnh: Lê Phi Long
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Ngọ Duy Hiểu trao hỗ trợ cho trạm bảo vệ rừng Thác Voi. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top