Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng vòng hoa tại Khu mộ 10 nữ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng vòng hoa tại Khu mộ 10 nữ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng vòng hoa tại Khu mộ 10 nữ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top