Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Các điển hình hãy tiếp tục truyền "lửa"

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hùng
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hùng
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top