Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải: Tiếp tục loại bỏ văn bản không cần thiết khi triển khai đến CĐCS

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải làm việc tại CĐ các KCN tỉnh Hải Dương. Ảnh: D.Thúy
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải làm việc tại CĐ các KCN tỉnh Hải Dương. Ảnh: D.Thúy