Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải: Xây dựng mô hình tối ưu cho NĐNCVN

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN nghe lãnh đạo CĐ NNPTNTVN và NĐNCVN báo cáo việc tham gia dự thảo quy định tổ chức và hoạt động của NĐNCVN. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN nghe lãnh đạo CĐ NNPTNTVN và NĐNCVN báo cáo việc tham gia dự thảo quy định tổ chức và hoạt động của NĐNCVN. Ảnh: Xuân Trường