Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN giám sát hoạt động tại cơ sở

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải giám sát hoạt động CĐCS CTy TNHH Giày JiaHsin. Ảnh Kỳ Quan
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải giám sát hoạt động CĐCS CTy TNHH Giày JiaHsin. Ảnh Kỳ Quan
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải giám sát hoạt động CĐCS CTy TNHH Giày JiaHsin. Ảnh Kỳ Quan
Lên top