Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ VN Trần Thanh Hải triển khai công tác tài chính tại Đà Nẵng

Kế toán CĐ 9 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung tham gia tập huấn tài chính Công đoàn.
Kế toán CĐ 9 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung tham gia tập huấn tài chính Công đoàn.