Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phó Chủ tịch Quốc hội gặp mặt lãnh đạo, cán bộ công đoàn, người lao động tiêu biểu ngành dầu khí