cắt giảm quyền lợi lao động nữ - bước thụt lùi của luật

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa: Không nên bỏ một quy định nhân văn