Phiên họp thứ hai của Hội đồng Tiền lương Quốc gia: Chưa chốt được mức tăng lương tối thiểu năm 2019

Phiên họp thứ hai của Hội đồng Tiền lương Quốc gia ngày 26.7 kết thúc nhưng chưa đạt được sự thống nhất về mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2019. Ảnh: QUẾ CHI
Phiên họp thứ hai của Hội đồng Tiền lương Quốc gia ngày 26.7 kết thúc nhưng chưa đạt được sự thống nhất về mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2019. Ảnh: QUẾ CHI
Phiên họp thứ hai của Hội đồng Tiền lương Quốc gia ngày 26.7 kết thúc nhưng chưa đạt được sự thống nhất về mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2019. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top