Phiên chợ nghĩa tình “Cũ người mới ta” giúp công nhân lao động

Các công nhân lao động chọn đồ trong phiên chợ. Ảnh Đức Long
Các công nhân lao động chọn đồ trong phiên chợ. Ảnh Đức Long
Các công nhân lao động chọn đồ trong phiên chợ. Ảnh Đức Long
Lên top