Phiên chợ 0 đồng: Ấm lòng công nhân bị mất việc

Công nhân lao động khó khăn chọn mua đồ tại phiên chợ 0 đồng. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân lao động khó khăn chọn mua đồ tại phiên chợ 0 đồng. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân lao động khó khăn chọn mua đồ tại phiên chợ 0 đồng. Ảnh: Bảo Hân
Lên top