Phát triển trung tâm y tế khu công nghiệp phục vụ khôi phục sản xuất

Ngày 5.10, hơn 2.000 công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam (xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đã đi làm trở lại. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ngày 5.10, hơn 2.000 công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam (xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đã đi làm trở lại. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ngày 5.10, hơn 2.000 công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam (xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đã đi làm trở lại. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top