Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng:

Phát triển mới ít nhất 12.000 đoàn viên công đoàn năm 2020

Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2019. Ảnh Mai Dung
Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2019. Ảnh Mai Dung
Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2019. Ảnh Mai Dung
Lên top