Kiên Giang:

Phát triển mới hơn 13 ngàn đoàn viên khu vực kinh tế ngoài nhà nước

Ban chỉ đạo cấp tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết. Ảnh: Lục Tùng
Ban chỉ đạo cấp tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết. Ảnh: Lục Tùng
Ban chỉ đạo cấp tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết. Ảnh: Lục Tùng
Lên top