Phát triển giai cấp Công nhân, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh Võ Văn Dũng chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Quốc Tiến
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh Võ Văn Dũng chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Quốc Tiến
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh Võ Văn Dũng chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Quốc Tiến
Lên top