Phát triển đơn vị học tập năm 2020

Các tập thể đạt thành tích tốt trong thực hiện “Phong trào đơn vị học tập năm 2020”. Ảnh: CĐHN
Các tập thể đạt thành tích tốt trong thực hiện “Phong trào đơn vị học tập năm 2020”. Ảnh: CĐHN
Các tập thể đạt thành tích tốt trong thực hiện “Phong trào đơn vị học tập năm 2020”. Ảnh: CĐHN
Lên top