Phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở thời dịch bệnh

Trao thẻ đoàn viên Công đoàn cho đại diện đoàn viên Công ty VHS. Ảnh: Hải Anh
Trao thẻ đoàn viên Công đoàn cho đại diện đoàn viên Công ty VHS. Ảnh: Hải Anh
Trao thẻ đoàn viên Công đoàn cho đại diện đoàn viên Công ty VHS. Ảnh: Hải Anh
Lên top