Phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở thời dịch bệnh

Linh Nguyên |

Có nhiều giải pháp, đề án, mô hình thí điểm hỗ trợ công tác phát triển đoàn viên đi đôi với xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; có nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ đoàn viên, Công đoàn cơ sở và doanh nghiệp khó khăn, góp phần đảm bảo việc làm, đời sống, thu nhập, qua đó thu hút tập hợp người lao động tham gia tổ chức Công đoàn... Đó là những kinh nghiệm trong phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong bối cảnh dịch bệnh của Liên đoàn Lao động Hà Nội.

“Vinh dự khi trở thành đoàn viên Công đoàn”

Tháng 6 vừa qua, tại lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ VHS, sau khi được nhận thẻ đoàn viên, anh Nguyễn Ngọc Hà - nhân viên của Công ty chia sẻ: Tôi rất vinh dự trở thành đoàn viên Công đoàn, được đứng trong hàng ngũ của Công đoàn. Tôi hứa sẽ luôn tích cực tham gia các hoạt động Công đoàn Công ty VHS và trở thành một trong những thành viên gương mẫu của Công đoàn Việt Nam...

VHS là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, quản lý bất động sản, quản lý vận hành nhà chung cư, quản lý khu đô thị..., nằm trên địa bàn huyện Thanh Trì. Công ty có tới gần 100 lao động trực tiếp và hơn 200 lao động gián tiếp đang làm việc tại trụ sở chính và các khu đô thị trong thành phố Hà Nội, các tỉnh thành. Nhiều năm qua, VHS đã nỗ lực để ổn định đời sống, việc làm cho cán bộ, nhân viên, đồng thời phấn đấu đạt các tiêu chuẩn để thành lập Công đoàn cơ sở. Nắm bắt được nguyện vọng chính đáng của người lao động Công ty VHS, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì đã giúp đỡ và tổ chức công bố kết nạp đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ VHS. Người lao động của Công ty cũng được tham dự một lễ kết nạp đoàn viên chưa từng có, đó là mọi người ngồi giãn cách và thực hiện nghiêm túc 5K theo đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19. Việc thành lập Công đoàn cơ sở mới nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Tại lễ công bố, ông Phạm Đức Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho biết với nguyện vọng của người lao động, Công ty VHS chính thức thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở, là tổ chức đại diện cho tiếng nói của người lao động VHS. Ông Thắng cũng mong muốn với vai trò và trách nhiệm của mình, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty sẽ phát huy hết tinh thần làm việc, thúc đẩy, động viên, chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên trong Công ty, đồng thời là người tham mưu, góp ý xây dựng với Ban lãnh đạo để Công ty ngày càng phát triển, xứng đáng là ngôi nhà chung cán bộ, nhân viên, đoàn viên.

Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.8.2021), Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hoà đã chỉ đạo Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Doanh nghiệp ngoài Nhà nước Công ty Cổ phần Tập đoàn Zila Việt Nam. Qua nghiên cứu tài liệu và được Liên đoàn Lao động huyện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, Ban giám đốc và công nhân lao động Công ty đã nhận thức rằng để Công ty phát triển một cách bền vững, cần có vai trò lãnh đạo, định hướng của Đảng và các tổ chức chính trị xã hội. Với nguyện vọng tha thiết của tập thể cán bộ, công nhân Công ty, Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cổ phần Tập đoàn Zila Việt Nam đã hướng dẫn người lao động tự nguyện viết đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn. Đến ngày 09.7.2021 Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Zila Việt Nam chính thức tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở theo phương thức mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đây cũng là Công đoàn cơ sở thứ 2 trong năm 2021 được thành lập theo phương thức mới trên địa bàn huyện Ứng Hòa. Tại Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở, Công ty Cổ phần Tập đoàn Zila Việt Nam đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở gồm 3 đồng chí và công bố danh sách 25 người lao động Công ty có đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Không chỉ dừng ở việc vận động, hỗ trợ thành lập Công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở còn hướng dẫn Ban chấp hành Công đoàn cơ sở mới thành lập hoạt động với các nội dung nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng nội quy, quy chế, kế hoạch hoạt động, đồng thời xây dựng quy chế phối hợp với Ban giám đốc Công ty, nhằm quan tâm hơn nữa trong công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động và tiếp tục phát triển đoàn viên Công đoàn.

Trao đổi về việc phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bà Đỗ Thị Phương Nga - Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hoà khẳng định, mặc dù trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, song với mục tiêu kép vừa quyết liệt ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, vừa khôi phục phát triển kinh tế, việc tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở là một nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn, song cũng cần đảm bảo nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Hỗ trợ kịp thời và định hướng nội dung sinh hoạt Công đoàn cơ sở

Tính đến ngày 29.6.2021, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thành lập mới 211/421 Công đoàn cơ sở (đạt 50,12% kế hoạch); kết nạp mới 14.915/29.170 đoàn viên (đạt 51,13% kế hoạch năm). Mặc dù chịu tác động liên tiếp của các đợt dịch COVID-19 với những diễn biến ngày càng phức tạp nhưng so với cùng kỳ năm 2020, thành lập Công đoàn cơ sở tăng 3,56%, phát triển đoàn viên tăng 9,02%. Trong đó, toàn thành phố đã thành lập được 113/360 Công đoàn cơ sở là doanh nghiệp có từ 25 đoàn viên trở lên.

Để có được kết quả trên, một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy công tác này là Liên đoàn Lao động Thành phố đã ban hành Quyết định thí điểm “Hỗ trợ, khuyến khích phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên, giai đoạn 2021-2022”. Ngoài phần kinh phí của Thành phố là 7 triệu đồng và ngân sách Công đoàn thành phố là 5 triệu đồng hỗ trợ trực tiếp cho công tác tuyên truyền vận động, tổ chức lễ ra mắt, hỗ trợ hoạt động ban đầu của Công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động thành phố chi khuyến khích cho cá nhân trực tiếp đi tuyên truyền, vận động mỗi Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên được thành lập là 1 triệu đồng...

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng, phát hành Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở” nhằm định hướng nội dung sinh hoạt Công đoàn cơ sở, năm 2021 phát hành định kỳ hàng quý, mỗi kỳ 10.800 bản, tiến tới phát hành định kỳ hàng tháng trong năm 2022 với khoảng 12 ngàn bản mỗi kỳ...

Ngoài những kinh nghiệm có thể áp dụng được trong cả nước nói trên, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quan tâm, sớm cụ thể hóa, có văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Đặc biệt là chỉ đạo các cấp ủy Đảng quan tâm hơn nữa, tập trung chỉ đạo thành lập tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đi đôi với xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc để thành lập tổ chức cơ sở Đảng tại khu vực này và tạo tiền đề thành lập tổ đoàn thể khác.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn quyết tâm cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ thực hiện mục tiêu kép

Việt Lâm |

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức trực tuyến ngày 14.7.

Nghệ An: 2.522 công đoàn cơ sở tổ chức Tháng Công nhân

QUANG ĐẠI |

Sáng 14.7, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và tổng kết Tháng Công nhân năm 2021.

Hướng dẫn Công đoàn cơ sở hoạt động

Hải Anh |

LĐLĐ quận Tây Hồ (Hà Nội) đã hướng dẫn hoạt động Công đoàn cơ sở tại Công đoàn Công ty Cổ phần BC Concept với các nội dung về việc thu, nộp đoàn phí, kinh phí Công đoàn.

Những người xuất sắc nhất Công đoàn phải tham gia cùng người làm công nghệ

Đỗ Phương |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nên bắt đầu chuyển đổi số bằng việc phát triển một nền tảng số dùng chung cho tất cả các công đoàn cơ sở.

Một số vấn đề then chốt để xây chắc nền móng tổ chức Công đoàn

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải |

Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu bài viết của Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải về một số vấn đề then chốt để xây chắc nền móng tổ chức Công đoàn trong giai đoạn phát triển mới.

PODCAST: Giờ thứ 9 - Ước muốn có một tình yêu (Phần 1)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9- Không ai trong chúng ta là chưa từng có một tình yêu lớn trong đời. Nhưng không phải ai cũng may mắn có được một tình yêu yên bình.  Rất rất nhiều những mối tình phải trải qua biết bao trở ngại, chông gai, vấp váp. Có người không đủ can đảm, không đủ kiên cường và điều quan trọng nhất là không đủ niềm tin nên đã đánh mất tình yêu của mình. Để rồi sau đó, họ mãi mãi không bao giờ có được một mối tình thực sự nữa.

Kịch bản đường đi của bão số 1 Chaba và phương án ứng phó

AN AN - TÔ THẾ |

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định bão số 1 Chaba tăng cấp nhanh và hoàn lưu phức tạp với những ổ mây đối lưu nguy hiểm.

Bộ Ngoại giao thông tin về việc 2 công dân Việt Nam bị bắt ở Tây Ban Nha

Thanh Hà |

Tối 1.7, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin xác nhận 2 công dân Việt Nam bị cáo buộc "xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi" và "xâm phạm quyền riêng tư" tại Tây Ban Nha đã được tại ngoại.

Công đoàn quyết tâm cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ thực hiện mục tiêu kép

Việt Lâm |

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức trực tuyến ngày 14.7.

Nghệ An: 2.522 công đoàn cơ sở tổ chức Tháng Công nhân

QUANG ĐẠI |

Sáng 14.7, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và tổng kết Tháng Công nhân năm 2021.

Hướng dẫn Công đoàn cơ sở hoạt động

Hải Anh |

LĐLĐ quận Tây Hồ (Hà Nội) đã hướng dẫn hoạt động Công đoàn cơ sở tại Công đoàn Công ty Cổ phần BC Concept với các nội dung về việc thu, nộp đoàn phí, kinh phí Công đoàn.

Những người xuất sắc nhất Công đoàn phải tham gia cùng người làm công nghệ

Đỗ Phương |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nên bắt đầu chuyển đổi số bằng việc phát triển một nền tảng số dùng chung cho tất cả các công đoàn cơ sở.

Một số vấn đề then chốt để xây chắc nền móng tổ chức Công đoàn

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải |

Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu bài viết của Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải về một số vấn đề then chốt để xây chắc nền móng tổ chức Công đoàn trong giai đoạn phát triển mới.