Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2020 tại Hà Nội: Vượt lên những khó khăn

LĐLĐ quận Long Biên (Hà Nội) tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và ra mắt Công đoàn cơ sở Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam. Ảnh: Hải Anh
LĐLĐ quận Long Biên (Hà Nội) tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và ra mắt Công đoàn cơ sở Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam. Ảnh: Hải Anh
LĐLĐ quận Long Biên (Hà Nội) tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và ra mắt Công đoàn cơ sở Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam. Ảnh: Hải Anh
Lên top