Phát triển Đảng, đoàn thể là động lực giúp doanh nghiệp phát triển

Đồng chí Nguyễn Quốc Uy - Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá.
Đồng chí Nguyễn Quốc Uy - Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá.
Đồng chí Nguyễn Quốc Uy - Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá.
Lên top