Phát thẻ đoàn viên công đoàn dịp Tháng Công nhân

Bà Thái Quỳnh Mai Dung - Trưởng ban Đối ngoại Tổng LĐLĐ Việt Nam trao thẻ đoàn viên công đoàn cho Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Ảnh: Quang Minh
Bà Thái Quỳnh Mai Dung - Trưởng ban Đối ngoại Tổng LĐLĐ Việt Nam trao thẻ đoàn viên công đoàn cho Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Ảnh: Quang Minh
Bà Thái Quỳnh Mai Dung - Trưởng ban Đối ngoại Tổng LĐLĐ Việt Nam trao thẻ đoàn viên công đoàn cho Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Ảnh: Quang Minh
Lên top