Phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, CNVCLĐ trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá trao giải cho thí sinh tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp do Tổng LĐLĐVN tổ chức. Ảnh: Hà Anh
LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá trao giải cho thí sinh tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp do Tổng LĐLĐVN tổ chức. Ảnh: Hà Anh
LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá trao giải cho thí sinh tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp do Tổng LĐLĐVN tổ chức. Ảnh: Hà Anh
Lên top