Tổng LĐLĐVN góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng:

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị

Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ hai từ phải sang) và các đại biểu tại hội nghị. 
Ảnh: Bảo Hân
Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ hai từ phải sang) và các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Bảo Hân
Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ hai từ phải sang) và các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Bảo Hân
Lên top