Phát huy vai trò công đoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam báo cáo tại Toạ đàm. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam báo cáo tại Toạ đàm. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam báo cáo tại Toạ đàm. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Lên top