CÁCH LÀM HAY TỪ CƠ SỞ

Phát huy vai trò CĐCS trong thực hiện TƯLĐTT

Ca sản xuất của công nhân Cty CP May xuất khẩu Thái Bình. Ảnh: M.C
Ca sản xuất của công nhân Cty CP May xuất khẩu Thái Bình. Ảnh: M.C
Ca sản xuất của công nhân Cty CP May xuất khẩu Thái Bình. Ảnh: M.C
Lên top