THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐẠI DIỆN, BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG:

Phát huy tốt vai trò công đoàn trong ký kết thỏa ước lao động tập thể

BCH CĐ Cty TNHH Kefico Việt Nam (KCN Đại An, TP.Hải Dương) đã phối hợp tốt với lãnh đạo Cty để xây dựng các chế độ, chính sách tốt nhất đối với đoàn viên, NLĐ. Ảnh: D.T
BCH CĐ Cty TNHH Kefico Việt Nam (KCN Đại An, TP.Hải Dương) đã phối hợp tốt với lãnh đạo Cty để xây dựng các chế độ, chính sách tốt nhất đối với đoàn viên, NLĐ. Ảnh: D.T
BCH CĐ Cty TNHH Kefico Việt Nam (KCN Đại An, TP.Hải Dương) đã phối hợp tốt với lãnh đạo Cty để xây dựng các chế độ, chính sách tốt nhất đối với đoàn viên, NLĐ. Ảnh: D.T
Lên top