Đại hội III (2019-2024) Hiệp hội Văn hóa - Du lịch Công đoàn Việt Nam:

Phát huy tối đa nguồn tài sản công đoàn

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại đại hội.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại đại hội.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại đại hội.
Lên top