Phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo trong đoàn viên, người lao động

Người lao động luôn có sáng kiến, sáng tạo trong công việc. Ảnh: Nam Dương
Người lao động luôn có sáng kiến, sáng tạo trong công việc. Ảnh: Nam Dương
Người lao động luôn có sáng kiến, sáng tạo trong công việc. Ảnh: Nam Dương
Lên top