Phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái

Đại diện Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa trao hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: HNM
Đại diện Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa trao hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: HNM
Đại diện Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa trao hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: HNM
Lên top