Phát huy mạnh mẽ nội lực, tinh thần chủ động, sáng tạo

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt ký kết với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kiên Giang kế hoạch phối hợp biểu dương đoàn viên, CNLĐ hưởng ứng chương trình 75 nghìn sáng kiến. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt ký kết với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kiên Giang kế hoạch phối hợp biểu dương đoàn viên, CNLĐ hưởng ứng chương trình 75 nghìn sáng kiến. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt ký kết với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kiên Giang kế hoạch phối hợp biểu dương đoàn viên, CNLĐ hưởng ứng chương trình 75 nghìn sáng kiến. Ảnh: LT
Lên top