Phát huy hơn nữa công tác giám sát và phản biện xã hội của người lao động

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi tập huấn.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi tập huấn.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi tập huấn.
Lên top