Phát huy hiệu quả phong trào thi đua yêu nước

Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020 tại Hội nghị điển hình tiên tiến CNVCLĐ tỉnh Tiền Giang lần thứ X. Ảnh: Lý Oanh
Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020 tại Hội nghị điển hình tiên tiến CNVCLĐ tỉnh Tiền Giang lần thứ X. Ảnh: Lý Oanh
Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020 tại Hội nghị điển hình tiên tiến CNVCLĐ tỉnh Tiền Giang lần thứ X. Ảnh: Lý Oanh
Lên top