Phát huy dân chủ tại Hội nghị cán bộ, viên chức, công chức ở trường

Các Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đều phát huy tính dân chủ. Ảnh: CĐHN
Các Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đều phát huy tính dân chủ. Ảnh: CĐHN
Các Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đều phát huy tính dân chủ. Ảnh: CĐHN
Lên top