Phát huy dân chủ là yếu tố để giảm thiểu khó khăn cho người lao động

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Đông
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Đông
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Đông
Lên top