Phát hơn 6000 hộp gel rửa tay cho công nhân phòng dịch COVID - 19

Công đoàn các KKT tỉnh phối hợp cùng CĐCS Công ty Formosa Hà Tĩnh phát gel rửa tay phòng dịch COVID - 19 cho công nhân
Công đoàn các KKT tỉnh phối hợp cùng CĐCS Công ty Formosa Hà Tĩnh phát gel rửa tay phòng dịch COVID - 19 cho công nhân
Công đoàn các KKT tỉnh phối hợp cùng CĐCS Công ty Formosa Hà Tĩnh phát gel rửa tay phòng dịch COVID - 19 cho công nhân
Lên top