Phát hiện sớm doanh nghiệp phá sản, chủ bỏ trốn để bảo vệ NLĐ

CN ghi lại thông tin sổ BHXH của mình được dán ngoài cổng Cty TNHH GMIE (Quế Võ, Bắc Ninh) ở thời chủ DN người Hàn Quốc bỏ trốn.Ảnh: QUẾ CHI
CN ghi lại thông tin sổ BHXH của mình được dán ngoài cổng Cty TNHH GMIE (Quế Võ, Bắc Ninh) ở thời chủ DN người Hàn Quốc bỏ trốn.Ảnh: QUẾ CHI
CN ghi lại thông tin sổ BHXH của mình được dán ngoài cổng Cty TNHH GMIE (Quế Võ, Bắc Ninh) ở thời chủ DN người Hàn Quốc bỏ trốn.Ảnh: QUẾ CHI
Lên top